Heienlangdonk 30, 4824 ED Breda,    Bel   +31(0)6 31 69 11 32

Ontwikkeladvies 45+ gesubsidieerd; betutteling?

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spekt de subsidiepot en breidt ook de doelgroep uit die in aanmerking komt voor gratis ontwikkeladvies. Is dit nu je reinste betutteling vanuit de overheid of kun je het zien als een mooi cadeau aan de werkenden? Ik vind persoonlijk het laatste. 

De 2e helft van je loopbaan roept vroeg of laat om actie

Uit (eigen) en werkervaring weet ik dat iedere werkende vroeg of laat – meestal zo rond het 40e levensjaar – met loopbaanissues of juist hele specifieke wensen rondloopt.

  • Ik wil ooit nog voor mezelf beginnen of
  • mijn werk gaat zo veranderen dat het eigenlijk niet goed meer bij mij past of
  • ik wil voor mijn 50e écht iets anders gaan doen want mijn huidige werk wil (of kan) ik zeker niet blijven doen tot aan mijn pensioen!

Ben jij 45+ en is bovenstaande voor jou herkenbaar?

Minister Koolmees heeft het in ieder geval goed begrepen

Op 31 december 2018 maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de subsidiepot voor Ontwikkeladvies 45+ gespekt gaat worden én dat de regeling vanaf 2019 is opengesteld voor alle 45-plussers. De minister heeft het goed begrepen. Onder werkenden is zeker behoefte aan ontwikkeladvies.

Tot eind 2018 gold de regeling alleen voor hele specifieke beroepsgroepen en sectoren. Vanaf januari 2019 is de regeling dus opengesteld voor alle mensen, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken (in loondienst én zelfstandig).

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van eind december 2018.

Is dit nu betutteling door onze overheid of een cadeau aan ons werkenden?

Er gaan geluiden op dat dit je reinste betutteling is vanuit de overheid. Wat vind jij? Zet je reactie onder dit blog.

Die minister heeft het mijns inziens heel goed begrepen en springt in op een vraag die absoluut leeft onder werkenden. Alleen neemt niet iedereen de tijd voor zichzelf of is in de gelegenheid om de kosten voor ontwikkeladvies op zich te nemen en een loopbaancoach in te schakelen.

De overheid geeft nu een financieel steuntje. Daarvoor hoef je het niet meer voor te laten. Je mag zelf een erkende loopbaancoach kiezen en bovendien; je werkgever heeft met dit hele gebeuren totaal geen bemoeienis. (Kan een prettige bijkomstigheid zijn.) Ik kan je vertellen, de aanvragen vliegen binnen na het nieuwsbericht van minister Koolmees over gratis loopbaanadvies. Dus loop jij nu ook met een loopbaanvraag rond waar je zelf maar niet uitkomt? Dan is dit je kans!

Hier kun je binnen de beroepsvereniging NOLOC zoeken naar een erkende loopbaancoach bij jou in de buurt die participeert in deze regeling: https://www.noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies. (Als je een loopbaancoach zoekt in Breda, je komt mij tegen in het rijtje > Maaike de Bruijn)

Dit ontwikkeladvies, een preventieve loopbaancheck, is een cadeau van honderden euro’s die de overheid de werkende 45-plussers schenkt. Zo zie ik het in ieder geval. Het is graag of niet. Je bent het niet verplicht. Het is een cadeau.

De mensen die ik preventief heb mogen begeleiden in hun loopbaan zien hun loopbaantraject altijd als een cadeau. Iets wat ze zichzelf cadeau doen, soms cadeau verkregen van de werkgever (ontwikkelbudget) en nu dus ook cadeau van de overheid.

De juiste verwachtingen

Ik vind het belangrijk wel even het verschil aan te stippen tussen een kort ontwikkeladviestraject (gesubsidieerd) en een loopbaantraject of coachtraject dat je zelf kunt inkopen of via je werkgever regelt. Eventueel als vervolg op je ontwikkeladviestraject. 

Een ontwikkeladviestraject heeft een preventief karakter en is gericht op bewustwording bij de deelnemer omtrent diens toekomstperspectief van het huidige werk en het nemen van regie over de toekomst van de eigen loopbaan.

Een loopbaantraject wordt ingezet om actief vervolgstappen te zetten in de loopbaan. Een loopbaantraject of coachtraject kan een vervolg zijn op dit ontwikkeladviestraject, maar maakt er geen deel van uit. Begeleiding van werk naar werk bijvoorbeeld voor het daadwerkelijk maken van de beoogde loopbaanswitch, of concrete hulp bij het opstarten en inrichten van je eigen onderneming of coaching bij het leren omgaan met werkdruk en het hanteren van een gezonde werk-privé balans.

Die subsidiepot mag op!

Er is 17 miljoen euro beschikbaar in deze subsidiepot tot medio 2020. Het is toch doodzonde als beschikbaar gestelde bedragen onvoldoende worden benut? Dus pak je kans als je onder de doelgroep valt en behoefte hebt aan ontwikkeladvies. Ik sprak vandaag iemand die al jaren ‘rond aan het kijken is’ omdat haar werk door ontwikkelingen in de functie te zwaar voor haar is geworden en zij nu ontwikkeladvies inschakelt omdat ze binnen 6 maanden ander werk wilt veroveren.

Als kandidaat vraag je het ontwikkeladvies aan bij een erkende (NOLOC of CMI) loopbaancoach. De loopbaancoach draagt zorg voor de administratieve afwikkeling en ontvangt de subsidie van de overheid nadat aan alle voorwaarden is voldaan. Het vraagt van de loopbaanadviseur en de kandidaat de nodige administratie en verslaglegging. Maar als je als loopbaancoach dit proces eenmaal hebt uitgevogeld en een keer hebt doorlopen dan weet je hoe het zit en dan kun je met een volgende aanvraag zo doorpakken.

Hier kun je binnen de beroepsvereniging NOLOC zoeken naar een erkende loopbaancoach bij jou in de buurt die participeert in deze regeling: https://www.noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies.

Kom jij in aanmerking voor dit cadeau?

Criteria aan de kandidaat

Deze is werkende: de niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is, voor wie geen plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en die geen beroep kan doen op voorzieningen in een door de werkgever vaststelde regeling in verband met een reorganisatie.

Hier lees je de volledige tekst van de tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45plussers

Erkenning en nut van het loopbaanadviesvak

Bovendien bedank ik bij deze de overheid voor de erkenning van ons werk als NOLOC of CMI erkende loopbaanprofessionals. Iedere dag ben ik – en vele vakgenoten met mij - met passie en plezier aan het werk als loopbaancoach om mensen te begeleiden naar werk dat bij hen past en nu krijgen we van de overheid ook nog eens erkenning voor ons werk. Dat het ertoe doet! Het nut van onze specialisatie wordt ingezien.

Erkenning krijgen en nut voelen van het werk dat je doet staat in de top 3 van dingen die werkenden het meest belangrijk vinden om voldoening van werk te ondervinden.

Hier kun je binnen mijn beroepsvereniging zoeken naar een loopbaancoach bij jou in de buurt die participeert in deze regeling ontwikkeladvies 45+: https://www.noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies Als je aan de slag wilt met een loopbaancoach in omgeving Breda > ik kom in het rijtje naar voren > Maaike de Bruijn.

Wat levert ontwikkeladvies jou op?

Een paar keer kosteloos om te tafel met een erkende loopbaanprofessional. Met een onafhankelijk derde inzoomen op jouw loopbaan en toekomst. Eventueel zetten we een test in. Ik heb in de afgelopen jaren veel van deze korte loopbaanchecks met kandidaten gedaan. Velen kunnen met dit zetje voldoende zelfstandig verder. Een ander wenst net wat meer hulp om bijvoorbeeld een loopbaanswitch te maken of om gecoacht te worden om bepaalde – niet helpende- patronen te doorbreken.

In de 1e week van dit gloednieuwe jaar ontving ik van 2 voormalige kandidaten het bericht dat ze een baan hadden veroverd. We hadden in 2018 onderzocht wat ze nog zouden willen in hun loopbaan, welk werk goed bij hen zou passen en welke acties ze konden nemen om hun droombaan te veroveren. En dat is gelukt, gefeliciteerd!

Als je mij inschakelt voor ontwikkeladvies 45+ krijg je:

  • Snel reactie op je aanvraag en op korte termijn starten.
  • Drie loopbaanconsulten bij jou thuis of bij Het Coachhuis te Breda;
  • Tussentijds onbeperkte emailcoaching en kort telefonisch consult;
  • Je ontvangt mijn boekRealiseer je droombaan in 7 stappen’, toegang tot het digitale droomwerkboek en je eigen droom-in-actie bord op A2 formaat. Stap voor stap op weg naar jouw droombaan of meer droombaan.
  • Ik zet indien nodig / gewenst een test in, bijvoorbeeld een uitgebreide interesse- en competentietest. De resultaten van deze test worden gekoppeld aan een database met voor jou passende beroepen met een actuele link naar vacatures.
  • Je krijgt onbeperkt toegang tot de beroependatabase om je op de arbeidsmarkt te oriënteren vanachter je pc.

Ontwikkeladvies 45+ en met mij in Breda e.o. aan de slag? Mail me direct op info@bewustzijninwording.nl

Ik wens je een superleuk jaar en veel werkplezier.

Vriendelijke groet, Maaike de Bruijn, NOLOC Erkende Loopbaanprofessional

Laat een reactie achter