Heienlangdonk 30, 4824 ED Breda,    Bel   +31(0)6 31 69 11 32

Waarom en wanneer investeren in jouw loopbaan? Vraag loopbaanadvies.

Is het investeren in jouw loopbaan een verantwoordelijkheid van jou, van je werkgever of van jullie beiden?

Ik voel mijzelf verantwoordelijk voor mijn loopbaan en ontwikkeling. Ik investeer hier ook in door het volgen van opleiding en coaching. Nu ik volledig zzp ben, kan ik deze investering fiscaal aftrekken. Toen ik nog in loondienst was, wist ik waar we, vanuit cao en sociaal beleid in de organisatie, recht op hadden. Toegegeven, als HR-adviseur mag ik die informatie ook wel op mijn netvlies hebben.

In de meeste cao's is een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgenomen voor de loopbaan en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Veel werknemers zijn onvoldoende op de hoogte van de faciliteiten die vanuit de werkgever of vanuit de overheid worden geboden als het gaat om loopbaanadvies en loopbaanontwikkeling. En dan loop je kansen mis! Velen denken dat dit enkel  gefaciliteerd wordt vanuit een ‘gedwongen’ situatie zoals een reorganisatie.

Er zijn trouwens ook nog leidinggevenden die niet graag rondbazuinen welke faciliteiten er zijn  als het gaat om loopbaanadvies. Ingegeven door angst. Bang dat de goede werknemer dan vertrekt. En daar zit je als werkgever niet op te wachten.

Terwijl je als werkgever juist je waardering kunt laten blijken aan je werknemer door loopbaancoaching en –advies aan te bieden. Je kunt juist méér uit je werknemer halen en de medewerker voor de organisatie behouden als je investeert in diens loopbaan.

Weet jij wat er bij jouw werkgever is geregeld rond loopbaanadvies?

Even aankloppen bij je leidinggevende (of iemand van P&O / HR) of het intranet afstruinen op personele regelingen kan al heel wat verhelderen. Als loopbaancoach en HR-adviseur weet ik heel goed dat iedere professional wel eens of meerdere keren in de loopbaan behoefte heeft aan loopbaanadvies. Daarom heb ik speciaal voor jou één en ander op een rijtje gezet in dit informatieve artikel.

Aanleiding om aan de slag te gaan met een loopbaancoach

Er zijn diverse aanleidingen te benoemen om aan de slag te gaan met een loopbaancoach.

  1. Geïnitieerd door de professional zelf

Jouw persoonlijke behoefte aan coaching en loopbaanadvies waar je (liever) geen bemoeienis in wenst van je werkgever. Je wilt je eigen pad bewandelen en daarbij ook je eigen loopbaancoach kiezen.

  • Bijvoorbeeld omdat je voor je gevoel stagneert in je functioneren.
  • Of, je ervaart minder of geen werkplezier meer.
  • Of je werk-privé balans ligt totaal overhoop.
  • Of je voelt je niet gewaardeerd door je werkgever.
  • Of je wilt iets totaal anders gaan doen qua werk.
  • Of je voelt aan alles dat dit niet (meer) het werk is dat jij nog heel lang wilt blijven doen.
  • Of je hebt behoefte aan loopbaanadvies omdat je huidige werk je onvoldoende uitdaagt en jij je afvraagt welke ontwikkelstappen voor jou mogelijk zijn en hoe je die vertaalt naar werk op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Deze professionals schakelen veelal particulier – voor eigen kosten - de hulp in van een loopbaancoach - loopbaanadviseur.

Weet jij van dit financieel fiscaal voordeel? De kosten > € 500,- kun je bij de inkomstenbelasting aftrekken als studiekosten. Vraag dat even na bij je belastingconsulent.

 

2. Geïnitieerd door professional en werkgever in gezamenlijkheid

Jij komt in gezamenlijk overleg met je leidinggevende of met een P&O professional tot de conclusie dat het raadzaam is in gesprek te gaan met een loopbaanadviseur.

Omdat het huidige werk je onvoldoende uitdaagt of juist teveel van jou vraagt gezien de ontwikkelingen in de functie en jullie samen onvoldoende de mogelijkheden op de interne en externe arbeidsmarkt overzien.

Deze aanleiding om een loopbaancoach te betrekken komt voor als de werkrelatie open is en veilig aanvoelt. Werkgever gunt werknemer het beste, ook al zou dat betekenen dat iemand kiest voor werk elders. Medewerker voelt zich vrij zich te ontwikkelen in de loopbaan en blijft duurzaam inzetbaar in werk.

Bij je werkgever, je leidinggevende of iemand van HR, kan je navragen of deze met bepaalde loopbaanadviesbureaus zaken doet of dat jij zelf een loopbaanadviseur mag aandragen.

 

3. Geïnitieerd door werkgever in afstemming met OR of PVT

Jij bent door ziekte of ongeschiktheid niet meer in staat je eigen werk te vervullen. Of je werk komt te vervallen door een fusie of reorganisatie. In die situaties kom je met een loopbaanadviseur in gesprek –100% gefaciliteerd door je werkgever- in het kader van spoor 1 & 2 re-integratiebegeleiding (eigen aangepast werk of ander passend werk bij je huidige of bij een andere werkgever) of van werk-naar-werk begeleiding in verband met reorganisatie (ander werk bij huidige of andere werkgever) of met outplacement (werk bij een andere werkgever).

Subsidieregelingen rond loopbaanadvies

Subsidieregelingen waar ik als NOLOC loopbaanprofessional mee bekend ben, zijn Sterk in je werk – Zorg voor jezelf en Ontwikkeladvies 45+.

Sterk in je werk – Zorg voor jezelf

Landelijk gesubsidieerd project. Samen met nog een paar collega’s ben ik als loopbaancoach verbonden aan Sterk in je werk Zuid-Holland Zuid.

Dit landelijke project is er speciaal voor mensen werkzaam in zorg en welzijn die in gesprek willen over hun loopbaan met een loopbaanprofessional.

Het project is er ook voor belangstellenden. Dus mensen die een overstap naar de zorg overwegen maar niet goed weten wat dan qua werk en niveau goed past en hoe dit aan te pakken. Wij helpen je daar helderheid over te verkrijgen en helpen je op weg in de regio.

Tijdelijke subsidieregeling voor 45+

Een loopbaanadviseur kan een werkende 45+’er loopbaanontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag aanvragen.

Doel van het ontwikkeladvies is dat het de deelnemer stimuleert om regie te nemen en de loopbaan in eigen hand te nemen.

Specifiek aangewezen beroepsgroepen komen voor dit ontwikkeladvies in aanmerking. Val je onder één van de genoemde beroepsgroepen – zoals ambulancepersoneel en werkenden in het primair en middelbaar (beroeps-)onderwijs - dan kun je onder meer bij mij terecht voor dit ontwikkeladvies.

In dit register van de NOLOC beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals zie je welke loopbaanadviseur uit jouw regio je hierin kan bijstaan: https://www.noloc.nl/wvl-ontwikkeladvies

Wat staat er in jouw cao over loopbaanontwikkeling en loopbaanadvies?

Een cao lezen is voor mij ‘gesneden koek’. Dus ik heb in een aantal actuele (2018) cao’s uit sectoren waar ik veel in werkzaam ben, opgezocht wat er staat geregeld omtrent loopbaanadvies.

Cao voor gemeente ambtenaren. Hoofdstuk 17. Uitgangspunt is dat de ambtenaar zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar duurzame inzetbaarheid en loopbaanperspectief. Na elke periode van 3 jaar heeft de ambtenaar recht op loopbaanadvies. Vraag bij de werkgever (P&O) na hoe dit in de organisatie is geregeld.

Cao Ambulancezorg. Artikel 10.5. Werknemer en werkgever voeren 1 x per 3 jaar een loopbaangesprek. Afspraken worden vastgelegd in een loopbaanplan. Hulpmiddel; loopbaanscan.

Cao VVT. Artikel 10.1A. Werkgever stelt in overleg met OR een strategisch opleidingsplan vast waarin ook opgenomen wordt hoe de organisatie de ontwikkeling en bevordering van loopbaan(kansen) van medewerkers ziet en welke afspraken hierover worden gemaakt.

Cao GGZ; duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Maar richt zich in cao vooral op functiegerichte scholing. Hoofdstuk 15 sociaal beleid artikel 3. Werknemer heeft 1 x per 5 jaar recht op loopbaanadvies.

Cao Jeugdzorg. Vitaliteitsbudget (hoofdstuk 9) kan worden aangewend voor onder meer loopbaancoaching. En in hoofdstuk 12 zijn algemene afspraken opgenomen over loopbaanbeleid. Werkgever stelt met instemming van OR een plan op rond opleiding- en loopbaanmogelijkheden. Vraag bij je werkgever na welke afspraken in de organisatie hierover zijn gemaakt. Een P&O adviseur zou je dat zo moeten kunnen vertellen.

Cao gehandicaptenzorg. In artikel 10.7 staat dat werknemer 1 x per 3 jaar recht heeft op loopbaanadvies, uitgebracht door een loopbaanadviseur.

Cao kinderopvang. In hoofdstuk 9 staat afgesproken dat je werkgever in overleg met de Ondernemingsraad of PVT – personeelsvertegenwoordiging - een plan vaststelt waarin ook het loopbaanbeleid is opgenomen. Loopbaanfaciliteiten moeten uitgewerkt zijn in dit plan. Vraag er eens naar bij je werkgever. 

Week van de loopbaan 2018

In de week van 17 t/m 22 september 2018 is het de week van de loopbaan.

Deze week kun je bij loopbaanprofessionals in het land terecht voor een gratis kennismaking / loopbaanadviesgesprek.

Gratis ontdekgesprek met een loopbaancoach, Breda?

Wil je graag met mij in gesprek om kennis te maken en te toetsen wat ik voor jou als NOLOC erkende loopbaancoach kan betekenen?

Een (telefonisch) ontdekgesprek om kennis te maken en te toetsen of ik je kan helpen, is rechtstreeks door jou in mijn agenda in te plannen via deze link. Dat kan bij mij altijd, niet enkel in de week van de loopbaan.

Vriendelijke groet, Maaike de Bruijn

Laat een reactie achter